El mètode ABN ens acompanya

La classe dels Exploradors/es segueix amb els seus amics 1,2, 3 i ara afegim el 4 i el 5. Durant aquesta setmana hem fet moltes activitats per conèixer-los un poquet més.

Vos volem mostrar per mitjà del mètode ABN, com feim matemàtiques senzilles, naturals i divertides.

Ens agrada treballar-les amb assemblees actives tenint en compte l'educació emocional, la socialització i el joc.

Ara és temps de reforçar aprenentatges, fer-los manejables pel seu vocabulari i la seva vida quotidiana.

En petits grups, feim grups d'equivalències.

Jugam a bolos

Feim associacions de grafia-quantitat.
        

Començam amb la regla numèrica. Entre tots, pensam un número i l'identificam posant un pal de fusta a la casella on es troba.

Comprovam amb la regla numèrica, quantes lletres té el nostre nom.

Posam el nombre de gafes al costat de cada número (associació grafia-quantitat).

Tapam amb un foli els números i endevinam on es troben

Cercam l'anterior i el posterior.

Botam damunt la nostra recta numèrica  cap a la fase del comptatge.


Estam molt contents/es del que estam construint junts i desitjam que vos agradi!


Comentaris