NOMBRE 1,2 i 3 

CONEIXEM ELS NOMBRES 1,2 i 3

Ens hem adonat que cada dia empram l'1,2 i 3 quan començam una cançó, una activitat, per recollir, fer el tren per sortir al pati,... però què sabem d'aquests nombres?

Com a bons exploradors, estam investigant més i més cada dia.
Veim que els nombres estan al dau, als nostres dits, a les peces amb les quals jugam,... sempre els empram!

Observam que quan deim UN! Sempre hi ha un puntet al dau, correspon a una bolla, un dit de la nostra mà...,i quan l'escrivim té forma allargada i prima.


Per acabar, intentam reproduir al paper el que hem après sobre aquests 3 nombres que sempre estan amb nosaltres i ens ajuda a fer moltes coses!

Comentaris